Låneregler

Information om lånetider, övertidsavgifter och avgifter vid förkommet material

Lånekort
· Kostar inget och fås mot uppvisande av giltig legitimation.
· Förlorar du ditt lånekort får du ett nytt mot avgift.
· För barn under 15 år krävs målsmans underskrift på särskild blankett. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
· Lånekortet är en värdehandling! Meddela oss om du förlorar ditt kort eller byter adress/namn. Lånetid
· Normal lånetid är 4 veckor. På tidskrifter och DVD är lånetiden kortare. Vänligen respektera lånetiden! Omlån
· Du kan låna om upp till 3 gånger om ingen står på kö. Önskar du låna om eller reservera en bok kan du göra det själv via webben eller kontakta oss via telefon eller besöka oss på biblioteket. Hämta
· Du måste hämta ut dina reserverade medier inom 7 dagar.

Lån från andra bibliotek - Fjärrlån
· Det vi inte har på vårt bibliotek kan vi låna in från andra bibliotek. 

Förtidsvarning
Om du angett att du önskar detta skickar vi ett meddelande via e-post när lånetiden närmar sig sitt slut. Det är alltid ditt ansvar att hålla koll på återlämningsdag. Övertidsvarning är endast en hjälp.

Påminnelse
Vi skickar ut en påminnelse till dig 14 dagar efter förfallodagen. Efter tre påminnelser utgår det en räkning. Om du inte återlämnar eller betalar räkningen går ärendet vidare till inkasso.

Övertidsavgifter
Vuxenmedia 2 kr/dag DVD 10 kr/dag Barn under 18 år får ingen övertidsavgift. Den maximala övertidsavgiften är 150 kr.

Schablonavgifter
Bok/CD-bok vuxen 250 kr Bok/CD-bok barn 150 kr DVD Inköpspris (hyrrättigheter) Tidskrift Lösnummerpris

Ej avhämtat fjärrlån
50 kr per bok/artikel

Sök

Språk