E-biblioteket

Länkar till information på externa sidor

Länkar till information på externa sidor

Länkar till information på externa sidor

Ett urval länkar till information på externa sidor

Krisinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Direkt till broschyren Om krisen eller kriget kommer  i olika format och till olika språk, finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk. 

 

Källkritikbyråns Guide Fejk och propaganda – det här ska du se upp med i krigsrapportering
 

Litteraturbanken

 

Språk