Landsbygdsbibliotekarie

Landsbygdsbibliotekarie

Landsbygdsbibliotekarieprojektet pågår för fjärde året, fram till juni 2022 med medel från Kulturrådet.

Landsbygdsbibliotekarieprojektet pågår för fjärde året, fram till juni 2022 med medel från Kulturrådet.

Landsbygdsbibliotekarien åker ut till kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket och för dessa presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller. Tanken är att underlätta samverkan, integration, folkbildning, service, tillgänglighet, kunskap, kompetens och innovativitet. Förutom detta att tillhandahålla och sprida kunskap om de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder, arbetar landsbygdsbibliotekarien för att överbygga den digitala klyftan.  

I våra kransorter, där biblioteksfilialerna är borta sedan länge, når vi ut med bibliotekstjänsterna genom att bygga upp funktionen via en fysisk person istället för en plats. Det möjliggör en större tillgänglighet där befintliga träffpunkter som till exempel bygdegårdar kan nyttjas. På bestämda dagar kan landsbygdsbibliotekarien finnas i de olika orterna och hjälpa till med kunskapsspridning av bibliotekets digitala tjänster, ta med sig vanliga bokade böcker, lyssna in olika behov och arrangera studiecirklar och aktiviteter.  

Förhoppningen är även att detta kommer att bidra till skapande av mötesplatser för de boende på orterna. När man går dit för att ta del av bibliotekstjänsterna träffar man andra ortsbor, vilket bidrar till en ökad social tillvaro. 

I förlängningen ska kommunen tillsammans med boende se om det finns behov att utöka funktionen så att flera kommunala tjänstemän kan följa med landsbygdsbibliotekarien ut på fasta tider för att finnas tillgängliga även i kransorterna inom olika verksamheter.

Film landsbygdsbibliotekarie

Språk